© Agrarische Natuur Vereniging Groene Oogst

Ganzen

Agenda

Welkom

Wandelen over paden en langs de velden in de achtertuin van uw voedselproducent. “Dat is pas echt genieten!”

Het werkgebied van ANV Groene Oogst omvat velerlei polders variërend in leeftijd en grootte. De dijken met en zonder beplanting geven vorm en karakter aan het Oost Zeeuws Vlaamse landschap.

De vele kreken verwijzen naar het ontstaan van het landschap door inpoldering, overstromingen en inundaties. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer door boeren is een logisch gevolg van de maatschappelijke wens voor natuur en landschap van een kwalitatief hoog niveau.


De ANV Groene Oogst wil de verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met natuur en landschap om te gaan in onze streek. Met gebundelde kennis kunnen we een bijdrage leveren aan onderhouden van bestaande natuur, passend in onze moderne bedrijfsvoering. O.a. door bloemenranden, kikkerputten, erfbeplanting, hoogstamfruit, vogels  in tarwepercelen, wandelpaden enz.


Wij willen ook niet-agrariërs laten participeren in de ANV Groene Oogst.

20/06/2017
Regionale ANV-dag Beers (NB)

Let op! Bij het melden van ganzenschade aan het fauna fonds moet ook het logboek bijgehouden worden bij de verplichte afschotvergunning. Zorg dat dit gebeurt conform de regels, momenteel is dit minimaal 2x per week, als er ganzen zijn. Bij een niet sluitend geheel, wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Klik hier voor de handleiding voor het registeren van schade aan fauna.

Actueel